jueves, 4 de agosto de 2011

Els salaris de l’equip directiu de RTVV

Hui podrem vore a la nòmina, com als treballadors de l’ens RTVV (no TVV, no RAV) se’ns aplica un descompte salarial sobre les nòmines que efectivement cobràrem des de juny a desembre de 2010. És l’enèsim retall salarial que se’ns practica des que l’empresa decidí, i imposà amb extraordinària facilitat, un conjunt de retalls salarials que s’han anant practicant des de la signatura del conveni, allà pel gener de 2009, i que ha continuat amb les lleis de pressupostos.

Primera conseqüència: el plus conveni ha estat congelat a les quantitats de 2007. Segona conseqüència, l’empresa no ha volgut aplicar la clàusula de revisió salarial per a 2010 (açò ho ha fet sense que ningú li ho manara). Tercera conseqüència: aplicació de les retallades salarials per als empleats públics.

Cal remarcar que la retallada que ara s’imposa als treballadors de l’ens RTVV significa un estalvi salarial, que es pot xifrar en 200.000 €. En fi, una poqueta cosa si es compara amb les despeses de la Fòrmula 1 o les despeses futbolístiques. Una altra despesa que han fet no fa molt els nostres directius és el encara desconegut (per l’opinió púlbica) informe de PRICEWATERHOUSECOOPER ASESORES DE NEGOCIOS SL per a elaborar un informe per a l’adequació del model organitzatiu i de gestió de la TVV. En fi, que l’estalvi salarial practicat per l’empresa RTVV servirà per a abonar la factura de l’informe que establirà la pauta de com han de pagar els treballadors la gestió calamitosa de la RTVV.

Quan als treballadors ens retallen continuadament els nostres salaris, és lògic que ens preguntem, quant cobren els nostres directius? Quants directius hi ha a l’organigrama de la RTVV, TVV i RAV? Quants llocs directius hi ha per sota del cap de departament? Quants tenen assignada una indemnització per finalització de contracte? 

Aquestes preguntes no tenen resposta pública, a hores d’ara. Potser que el nou president del Consell d’Administració es pose a verificar i explicar la política retributiva de tot els directius. Com a referent, direm que per a 2011 el President de la Generalitat cobrarà 67.615,92€, el Vicepresident o un conseller cobraran 57.599,76€ i un secretari autonòmic, 57.586,56€. ¿Quant cobren i quina indemnització tenen els directius de RTVV, TVV i RAV?

CGT i CCOO en RTVV