lunes, 26 de septiembre de 2011

València: Manifestació 29S «La lluita està al carrer. Cap a la Vaga General»

Manifestació el 29S a les 19.30 h. de Barques a Colón

Sota el lema «La lluita està al carrer. Cap a la Vaga General» que encapçalarà (sense sigles) la manifestació que diferents organitzacions sindicals i socials hem acordat convocar és una manifestació unitària en el centre de València, oberta a l’adhesió de quantes organitzacions així ho decidisquen.

Data i hora de l’esdeveniment: 29/09/2011 - 19:30

La jornada de mobilització del 29S és el primer pas d’un calendari de mobilitzacions que volem concretar, al costat de les organitzacions que s’incorporen al procés, entorn d’una jornada de lluita a mitjan octubre i manifestacions estatals en el mes de novembre, amb la finalitat de centrar en les reivindicacions obreres del repartiment del treball i de la riquesa, la defensa dels serveis públics i els drets socials, des de la perspectiva d’un canvi radical del sistema econòmic, el debat social i polític.

A aquesta fi, el pròxim 24 de setembre celebrarem un debat públic, retransmès per internet, entre diferents organitzacions sindicals, sobre l’actual situació de la classe treballadora i les respostes i alternatives a desenvolupar.

Cridem als treballadors i treballadores, en actiu o en atur, als estudiants, als afectats i afectades per les retallades dels serveis públics, als moviments socials, a els qui des de les assemblees en places i barris comparteixen la necessitat de la mobilització cap a una vaga general, a fer seua i participar en aquesta convocatòria, a eixir al carrer el 29S, a difondre-la en els centres de treball i en els barris i pobles, per a fer-la efectiva i real en els diferents territoris i localitats.

Gabinet de Premsa CGT-PV


Manifestación el 29S a las 19.30 h. de Barcas a Colón

Bajo el lema «La lucha está en la calle. Hacia la Huelga General» que encabezará (sin siglas) la manifestación que distintas organizaciones sindicales y sociales hemos acordado convocar es una manifestación unitaria en el centro de Valencia, abierta a la adhesión de cuantas organizaciones así lo decidan.

Fecha y hora del evento: 29/09/2011 - 19:30

La jornada de movilización del 29S es el primer paso de un calendario de movilizaciones que queremos concretar, junto a las organizaciones que se incorporen al proceso, en torno a una jornada de lucha para mediados de octubre y manifestaciones estatales en el mes de noviembre, con el fin de centrar en las reivindicaciones obreras del reparto del trabajo y de la riqueza, la defensa de los servicios públicos y los derechos sociales, desde la perspectiva de un cambio radical del sistema económico, el debate social y político.

A este fin, el próximo 24 de septiembre celebraremos un debate público, retransmitido por internet, entre distintas organizaciones sindicales, sobre la actual situación de la clase trabajadora y las respuestas y alternativas a desarrollar.

Llamamos a los trabajadores y trabajadoras, en activo o en paro, a los estudiantes, a los afectados y afectadas por los recortes de los servicios públicos, a los movimientos sociales, a quienes desde las asambleas en plazas y barrios comparten la necesidad de la movilización hacia una huelga general, a hacer suya y participar en esta convocatoria, a salir a la calle el 29S, a difundirla en los centros de trabajo y en los barrios y pueblos, para hacerla efectiva y real en los distintos territorios y localidades.

Gabinete de Prensa CGT-PV