jueves, 19 de enero de 2012

Naix la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública

Manifest

EN DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA

Les organitzacions sotasignades, en representació d’una part important de la comunitat universitària de la Universitat de València, hem decidit impulsar la creació d’una PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA.

Les Universitats públiques valencianes estem patint un perllongat i progressiu deteriorament de la nostra capacitat d’oferir un ensenyament superior amb la qualitat que mereix el poble valencià. En efecte, l’incompliment sistemàtic de les obligacions financeres de la Generalitat Valenciana –només a la nostra Universitat de València ja se li deuen 292.000.000 d’euros de l’escandalós deute de 900 milions d’euros que la Generalitat té amb totes les universitats–, està posant a les Universitats Públiques Valencianes en el límit per a poder seguir complint correctament amb proveïdors, empleades i empleats, i amb les obligacions que comporta el desenvolupament de les tasques docents i administratives.

L’actual context de crisi, resultat de l’adopció de polítiques econòmiques neoliberals, s’ha convertit en l’excusa perfecta per a dur a terme retallades en el nostre ensenyament:l’augment de taxes en les matrícules de l’estudiantat (més d’un 7%), l’aplicació per extracomunitaris del pagament íntegre dels estudis, el cobrament extra per convalidacions de repetidors o la desviació de capital públic a universitats privades, en són només un exemple. A això cal sumar la dificultat per compatibilitzar estudis i treball i el difícil manteniment de l’autonomia universitària respecte del sector privat.

Aquesta situació de precarietat crònica que pateixen les Universitats Públiques, contrasta poderosament amb el tracte que des del Consell es dóna a les Universitats Privades, amb tota mena d’ajudes i benediccions; en correspondència amb la política de la Conselleria amb la resta de l’ensenyament i que apunta al’intent de privatitzar-lo tot. Des d’ací reiterem que en aquests moments, l’eixida de la crisi econòmica no es pot fer des del deteriorament de l’ensenyament universitari mitjançant les retallades contínues a què és sotmès. En aquest sentit demanen dels equips rectorals de les universitats públiques valencianes una major fermesa a l´hora d´exigir el compliment dels compromisos que la Conselleria d´Educació, Formació i Ocupació té amb les nostres universitats.

Per tot això, exigim al Govern Valencià el compliment de les obligacions reconegudes amb les universitats públiques valencianes, així com també que s’aturen tota mena d’atacs, directes i indirectes, a l’ensenyament públic valencià.

Acontracorrent, Adinu, BEA, Campus Jove, CGT, CCOO, SEPC, STEPV-IV, UGT i CSIF