domingo, 8 de julio de 2012

CGT es persona en el procediment de Bankia

La Confederació General del Treball (CGT) sindicat amb presència i implantació en el si de Bankia i la seua matriu BFA, s'ha personat en com a part acusadora, exercint l'acció particular, contra qui o els qui resultaran responsables dels actes delictius objecte del procés incoat pel Jutjat Central d'Instrucció nº 4 en defensa dels drets dels treballadors afectats, així com per a instar les oportunes responsabilitats penals que de les actuacions realitzades per aquestes entitats, els seus actuals gestors i exconsellers es desprenguen.

CGT mai ha format part dels diferents Consells d'Administració de les esmentades entitats financeres i si en canvi ha vingut exigint les responsabilitats que ara es depuraran en el corresponent procediment penal, i que afecten de forma especialment directa als treballadors, la situació dels quals i condicions es veuen greument afectades per actuacions en les quals no han tingut participació.

CGT igualment exigirà en la funció pròpia com a sindicat en defensa dels treballadors i treballadores i dels seus interessos dins de les funcions de defensa dels interessos econòmics i socials d'aquests.

GABINET DE PREMSA CONFEDERAL DE CGT