martes, 22 de abril de 2014

Campanya Antirepressiva: Victor Tormo

Al setembre de 2012, Víctor va participar en un piquet en la Universitat Jaume I (UJI), contra les retallades en educació, aprofitant la presència d’Alberto Fabra, President de la Generalitat Valenciana. La protesta estudiantil es va saldar amb la retenció i detenció de més de vint persones. En resposta a aquesta actuació policial desmesurada es va convocar, pel Consell de l’Estudiantat de la UJI, una manifestació antirepressiva l’endemà. La manifestació va transcórrer sense incidents i de forma pacífica.

Una vegada finalitzada la manifestació, i mentre la majoria dels manifestants que havien participat en la mateixa es trobaven en les terrasses de la plaça de la Muralla Liberal de Castelló, un grup de policies nacionals de paisà, i sense identificar-se en cap moment com a policies, van realitzar identificacions de forma massiva i indiscriminada. Víctor Tormo, considerant que es tractava d’una actuació policial antirreglamentària, els va requerir perquè s’identificaren.

Davant la negativa dels agents, i amb l’única fi de denunciar una actuació que entenia era arbitrària i d’abús de poder, Víctor va pujar una foto al facebook en la qual informava que individus amb pinta de policia secreta estaven intimidant a joves en les terrasses com a mitjà de fer callar les protestes ciutadanes.

Transcorreguda una setmana, Víctor Tormo, va ser detingut i acusat d’un presumpte delicte de revelació de secrets.

La Fiscalia el passat 20 de gener, va sol·licitar l’arxiu de la causa en considerar que no existeix delicte i que ser policia no és un secret, no obstant açò l’acusació particular de vuit policies nacionals, personats en la causa com “perjudicats” van recórrer l’arxiu i sol·liciten 3 anys de presó i més de 16.000 euros d’indemnització.

El jutjat d’instrucció número 2 de Castelló, donant la raó als policies, ha decretat obertura de judici oral contra Víctor Tormo, basant-se únicament en l’acusació particular de 8 policies nacionals.

“Es tracta d’un judici polític, a instàncies del subdelegat del Govern i del Cap de la Policia”, considera Tormo, ja que les seues dades apareixen en arxius policials com a participant en manifestacions i actes d’esquerra, i així consta en l’atestat policial, la qual cosa demostra que el subdelegat del Govern, David Barelles, ordena fitxers policials amb dades de manifestants, amb la finalitat de reprimir els moviments socials i de protesta.

Víctor espera data de judici. L’estratègia és evident, les autoritats cerquen una sanció exemplaritzant que servisca com a dissuasió als qui participen en protestes, reprimir la dissidència. La repressió contra la dissidència s’endureix i s’estén, amb multes, amb amenaces de presó que són un autèntic disbarat.

No ens callaran! No tenim por!

Confederació General del Treball del País Valencià

CAMPAÑA ANTIRREPRESIVA

VÍCTOR TORMO, AFILIADO A LA CGT, SECCIÓN SINDICAL DE ENSEÑANZA EN CASTELLÓN, SE ENFRENTA A 3 AÑOS DE PRISIÓN Y MÁS DE 16.000 EUROS DE INDEMNIZACIÓN POR PUBLICAR EN SU FACEBOOK UNA FOTO DE POLICÍAS SECRETAS

En septiembre de 2012, Víctor participó en un piquete en la Universidad Jaume I (UJI), contra los recortes en educación, aprovechando la presencia de Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat Valenciana. La protesta estudiantil se saldó con la retención y detención de más de veinte personas. En respuesta a dicha actuación policial desmesurada se convocó, por el Consell de l’Estudiantat de la UJI, una manifestación antirrepresiva al día siguiente. La manifestación transcurrió sin incidentes y de forma pacífica.

Una vez finalizada la manifestación, y mientras la mayoría de los manifestantes que habían participado en la misma se encontraban en las terrazas de la plaza de la Muralla Liberal de Castellón, un grupo de policías nacionales de paisano, y sin identificarse en ningún momento como policías, realizaron identificaciones de forma masiva e indiscriminada. Víctor Tormo, considerando que se trataba de una actuación policial antirreglamentaria, les requirió para que se identificaran.

Ante la negativa de los agentes, y con el único fin de denunciar una actuación que entendía era arbitraria y de abuso de poder, Víctor Tormo subió una foto al facebook en la que informaba que individuos con pinta de policía secreta estaban intimidando a jovenes en las terrazas como medio de acallar las protestas ciudadanas.

Transcurrida una semana, Víctor Tormo, fue detenido y acusado de un presunto delito de revelación de secretos.

La Fiscalía el pasado 20 de enero, solicitó el archivo de la causa al considerar que no existe delito y que ser policía no es un secreto, sin embargo la acusación particular de ocho policías nacionales, personados en la causa como “perjudicados” recurrieron el archivo y solicitan 3 años de prisión y más de 16.000 euros de indemnización.

El juzgado de instrucción número 2 de Castellón, dando la razón a los policías, ha decretado apertura de juicio oral contra Víctor Tormo, basándose únicamente en la acusación particular de 8 policías nacionales.

“Se trata de un juicio político, a instancias del subdelegado del Gobierno y del Jefe de la Policía”, considera Tormo, ya que sus datos aparecen en archivos policiales como participante en manifestaciones y actos de izquierda, y así consta en el atestado policial, lo que demuestra que el subdelegado del Gobierno, David Barelles, ordena ficheros policiales con datos de manifestantes, con el fin de reprimir los movimientos sociales y de protesta.

Víctor espera fecha de juicio. La estrategia es evidente, las autoridades buscan una sanción ejemplarizante que sirva como disuasión a quienes participan en protestas, reprimir la disicencia. La represión contra la disidencia se endurece y se extiende, con multas, con amenazas de cárcel que son un auténtico disparate.

No nos callarán! No tenemos miedo!

Confederació General del Treball del País Valencià