domingo, 14 de septiembre de 2014

CGT assenyala a la Consellera d’Educació com a màxima responsable del desastre d’aquest inici de curs escolar

Nota de Premsa

La Confederació General del Treball del País Valencià ha registrat sengles denúncies davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social i davant la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en les quals insta a la Conselleria a “adoptar les mesures preventives necessàries per a evitar qualsevol afecció a la seguretat i salut” d’alumnat i professorat o, en defecte d’açò, a cessar l’activitat docent temporalment. CGT-PV lamenta la contumàcia, improvisació i prepotència de l’equip de govern del PP, i exigeix responsabilitats davant decisions que reflecteixen visiblement el menyspreu de la dreta a l’educació pública

La rebel·lió davant les condicions per les quals estudiants i docents estan obligats a fer classe per culpa de la falta de condicionament de les aules per a afrontar un inici de curs avançat injustificada i precipitadament al 3 de setembre, és la mostra del fàstig davant decisions polítiques que poc tenen a veure amb el dret a l’educació.

CGT denuncia que, no solament s’incompleix en les aules del País Valencià la legalitat quant a les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, sinó que s’està infringint la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor que estableix en l’Art. 11 que “les Administracions públiques tindran particularment en compte l’adequada regulació i supervisió d’aquells espais, centres i serveis, en els quals romanen habitualment xiquets i xiquetes, pel que fa a les seues condicions físic-ambientals, higiènic-sanitàries i de recursos humans i als seus projectes educatius, participació dels menors i altres condicions que contribuïsquen a assegurar els seus drets”.

El sindicat insta a la Conselleria a adoptar les mesures preventives necessàries per a evitar qualsevol afecció a la seguretat i salut d’alumnes i professors i anima a mares i pares a denunciar les infraccions en Conselleria.

A més, la central, que recolza i participa en les mobilitzacions convocades al llarg del matí, exigeix a Català que escolte a l’alumnat i faça marxa enrere a decisions que s’han demostrat errònies.

Per a CGT, el succeït en aquestes primeres setmanes del curs escolar és un exemple més de la política educativa del PP. Tal com ha manifestat ja el sindicat, l’avançament del curs escolar va ser una mesura improvisada i arbitrària, que no respon a necessitats educatives.

En aquest sentit la Secretària General de CGT-PV, Emilia Moreno, declara que “Si ben la calor en les aules té a veure amb l’onada de calor, aquest fet s’ha agreujat i molt per la voluntat de Conselleria de començar el dia 3. Les dates d’inici tradicionals tenen la seua raó de ser precisament en la climatologia del nostre país. I no existeix a dia d’avui arguments per a modificar-les, sobretot quan ni tan sols existeix un calendari de curs, i el professorat ha d’afegir al caos d’aquest inici de curs que no pot organitzar les seues classes.”

Gabinet de Premsa CGT-PV

12 de setembre 2014