viernes, 29 de mayo de 2015

Tècnics subcontractats de Movistar i personal propi de Telefónica protestaran a València el 2 de juny contra els abusos de la multinacional

La Confederació General del Treball ha organitzat una concentració que tindrà lloc el dimarts 2 de juny a les 19h enfront de la tenda de Movistar de la Plaça de l’Ajuntament de València. Aquesta nova protesta forma part de la mobilització que, des del passat 7 d’abril, estan duent a terme tècnics de les subcontractes que treballen per a Movistar en demanda d’unes condicions laborals dignes (#ResistenciaMovistar). A les reivindicacions s’han sumat empleats i empleades de Telefónica

La lluita estatal que el col·lectiu de tècnics de Movistar subcontractats està duent a terme des de fa quasi dos mesos tractarà de trencar el mur del silenci a València amb una concentració davant la cèntrica tenda de la multinacional.

En la protesta, convocada per la CGT, participaran personal propi de Telefónica, personal contractat i subcontractat de les quatre contractes que operen a València (Teleco, Itete, Abentel i Elecnor), a més de treballadors del sector del Telemarketing.

Tal com assenyalen des de la Secció Sindical de CGT-Telefónica “La degradació de les condicions de treball és tal, que és difícil parlar sense escandalitzar-se. Fa poc més de 20 anys, Telefónica comptava amb 77.000 persones en la seua plantilla amb unes condicions laborals aconseguides després de molts anys de lluita sindical i social. No obstant açò, en l’actualitat tan solament hi ha 22.000 treballadors en plantilla directa i s’estima que poden ser més de 100.000 persones en el tot l’estat espanyol que en l’actualitat estan treballant de forma indirecta per a Telefónica”.

En aquest sentit, el sindicat puntualitza que l’acció del pròxim dimarts pretén acabar amb la “històrica divisió” entre el personal de Telefónica i de contractes, “divisió fomentada” des de la pròpia empresa matriu que ha jugat sempre “a l’enfrontament” entre tots dos col·lectius.

Així mateix, des de la CGT es destaca el paper que han exercit els sindicats majoritaris com a partícips de la fragmentació obrera. No en va, en el Comitè d’empresa de València, la Confederació va presentar fa uns dies una proposta de suport a la lluita d’autònoms i personal de contractes que, finalment, va ser rebutjada per CCOO i UGT, en considerar que, després de la signatura d’un acord aconseguit amb la patronal sense prèvia consulta als afectats, “no existeix problema”.

Per la seua part, Sergio, tècnic de Movistar subcontractat com a fals autònom, explica que el final del conflicte passa per “la derogació del contracte bucle imposat per Telefónica” i per posar “punt i final a les absurdes cadenes de subcontractacions”. “És inadmissible”, argumenta, “que amb uns guanys del 162% més en el primer trimestre d’enguany, Telefónica impose unes condicions miserables que fan impossible viure dignament a milers de treballadors”.

D’aquesta manera, sota l’exigència de “40 hores setmanals i dos dies de descans” i “A igual treball, igual salari”, es signarà un compromís amb diferents partits polítics, tal com s’ha fet ja a Barcelona i a Madrid, pel qual es comprometen a rescindir contractes de telecomunicacions públics amb Telefónica si la multinacional no cedeix a les justes reivindicacions.

Finalment, la CGT ha engegat una Caixa de Resistència a València com a suport a la lluita. Qui desitge solidaritzar-se pot fer un ingrés en el compte que apareix en el cartell adjunt.

Gabinet de Premsa CGT-PV

29 de maig de 2015

Nota de prensa

Técnicos subcontratados de Movistar y personal propio de Telefónica protestarán en Valencia el 2 de junio contra los abusos de la multinacional

La Confederació General del Treball ha organizado una concentración que tendrá lugar el martes 2 de junio a las 19h frente a la tienda de Movistar de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Esta nueva protesta forma parte de la movilización que, desde el pasado 7 de abril, están llevando a cabo técnicos de las subcontratas que trabajan para Movistar en demanda de unas condiciones laborales dignas (#ResistenciaMovistar). A las reivindicaciones se han sumado empleados y empleadas de Telefónica

La lucha estatal que el colectivo de técnicos de Movistar subcontratados está llevando a cabo desde hace casi dos meses tratará de romper el muro del silencio en Valencia con una concentración frente a la céntrica tienda de la multinacional.

En la protesta, convocada por la CGT, participarán personal propio de Telefónica, personal contratado y subcontratado de las cuatro contratas que operan en Valencia (Teleco, Itete, Abentel y Elecnor), además de trabajadores del sector del Telemarketing.

Tal y como señalan desde la Sección Sindical de CGT-Telefónica “La degradación de las condiciones de trabajo es tal, que es difícil hablar sin escandalizarse. Hace apenas 20 años, Telefónica contaba con 77.000 personas en su plantilla con unas condiciones laborales conseguidas tras muchos años de lucha sindical y social. Sin embargo, en la actualidad tan solo hay 22.000 trabajadores en plantilla directa y se estima que pueden ser más de 100.000 personas en el todo el estado español que en la actualidad están trabajando de forma indirecta para Telefónica”.

En este sentido, el sindicato puntualiza que la acción del próximo martes pretende acabar con la “histórica división” entre el personal de Telefónica y de contratas, “división fomentada” desde la propia empresa matriz que ha jugado siempre “al enfrentamiento” entre ambos colectivos.

Asimismo, desde la CGT se destaca el papel que han desempeñado los sindicatos mayoritarios como partícipes de la fragmentación obrera. No en vano, en el Comité de Empresa de Valencia, la Confederació presentó hace unos días una propuesta de apoyo a la lucha de autónomos y personal de contratas que, finalmente, fue rechazada por CCOO y UGT, al considerar que, tras la firma de un acuerdo alcanzado con la patronal sin previa consulta a los afectados, “no existe problema”.

Por su parte, Sergio, técnico de movistar subcontratado como falso autónomo, explica que el final del conflicto pasa por “la derogación del contrato bucle impuesto por Telefónica” y por poner “punto y final a las absurdas cadenas de subcontrataciones”. “Es inadmisible”, arguye, “que con unas ganancias del 162% más en el primer trimestre de este año, Telefónica imponga unas condiciones miserables que hacen imposible vivir dignamente a miles de trabajadores”.

De esta manera, bajo la exigencia de “40 horas semanales y dos días de descanso” y “A igual trabajo, igual salario”, se firmará un compromiso con diferentes partidos políticos, tal y como se ha hecho ya en Barcelona y en Madrid, por el cual se comprometen a rescindir contratos de telecomunicaciones públicos con Telefónica si la multinacional no cede a las justas reivindicaciones.

Por último, la CGT ha puesto en marcha una Caja de Resistencia en Valencia como apoyo a la lucha. Quien desee solidarizarse puede hacer un ingreso en la cuenta que aparece en el cartel adjunto.

Gabinete de Prensa CGT-PV

29 de mayo de 2015