jueves, 22 de octubre de 2015

Després de destinar 5,2 milions als agents socials, la Generalitat Valenciana inicia un procés de diàleg social amb CCOO, UGT i la patronal Cierval

Comunicat de premsa

Una vegada realitzat el repartiment econòmic, és el moment de dialogar amb patronal i sindicats subvencionats nous acords per a un gran pacte. Estem segurs que d’ara endavant hi haurà molts anys de bonança i pau social, mentre se segueix explotant i esclavitzant a la classe treballadora.

Per a la Confederació General del Treball, aquest nou repartiment econòmic solament es pot entendre com un suborn basat en principis d’injustícia i insolidaritat, perquè destinen quantioses ajudes econòmiques a una organització patronal sobradament solvent, i es deixa d’atendre a la resta de sindicats que representen i defensen els drets dels/es treballadors/as i, que a més, és la part més nombrosa i fràgil dins d’aquest escenari.Des de la CGT-PV lamentem que aquest nou govern, en una mera operació de maquillatge, incórrega en el mateix erroni comportament i per tant, en la mateixa política de governs anteriors, quan les seues promeses eren d’obrir un besllum d’esperança.

Volen presumir d’un acord de tota la societat civil, no obstant açò no han comptat amb els qui de debò coneixen la realitat social i les barbaritats que avui assolen els centres de treball. Comptar amb la representació sindical de CC.OO i UGT és tenir la intenció de repetir, com en un bucle, les mateixes malapteses que ens han portat a la situació dramàtica de precarietat laboral. Els que signen ERO i ERTO per a benefici de les grans corporacions, no són precisament, els idonis per a acabar amb la situació d’esclavitud laboral. I recórrer a aquells que tenen diferents causes pendents per corrupció, tampoc és precisament la forma més honesta de començar a dialogar. Malgrat que CC.OO. i UGT són considerats majoritaris, avui no tenen la legitimitat suficient per a representar ni defensar els drets de la classe treballadora.

El nou Consell hauria de començar per entrevistar-se amb aquella part social i sindical que ve lluitant de debò per defensar drets i mai ha venut a la classe treballadora. Si de debò li preocupa la situació laboral, hauria d’entrevistar-se amb qui està patint els resultats dels pactes d’aquests sindicats. Sindicats dòcils que davant la voràgine neoliberal han mostrat conformisme i resignació. Si a aquest nou govern li importa la situació laboral, que parle amb qui lluita des de la base i coneixerà de primera mà la realitat.

El sindicalisme és independència i llibertat i solament així es pot entendre si volem ser respectats/des i representar amb dignitat a la classe treballadora.

Com a prova del que manifestem ací estan les elevades dades d’atur, pobresa o sinistralitat laboral a la Comunitat Valenciana, o la trista circumstància que hagen hagut de ser honrats funcionaris o la pròpia CGT -amb els seus minvats recursos- els qui han descobert els nombrosos casos de corrupció que s’han produït en els organismes i empreses públiques depenents de la Generalitat, mentre els dos sindicats amb més obligació i possibilitats de denunciar aquests casos, sembla que miraven cap a un altre costat.

Comitè Confederal CGT-PV
21 d’octubre 2015

Castellano
Comunicado de prensa

DESPUÉS DE DESTINAR 5,2 MILLONES A LOS AGENTES SOCIALES, LA GENERALITAT VALENCIANA INICIA UN PROCESO DE DIÁLOGO SOCIAL CON CC.OO., UGT Y LA PATRONAL CIERVAL

Una vez realizado el reparto económico, es el momento de dialogar con patronal y sindicatos subvencionados nuevos acuerdos para un gran pacto. Estamos seguros de que en adelante habrá muchos años de bonanza y paz social, mientras se sigue explotando y esclavizando a la clase trabajadora.

Para la Confederació General del Treball, este nuevo reparto económico solo se puede entender como un soborno basado en principios de injusticia e insolidaridad, porque destinan cuantiosas ayudas económicas a una organización patronal sobradamente solvente, y se deja de atender al resto de sindicatos que representan y defienden los derechos de los/as trabajadores/as y, que además, es la parte más numerosa y frágil dentro de este escenario.

Desde la CGT-PV lamentamos que este nuevo gobierno, en una mera operación de maquillaje, incurra en el mismo erróneo comportamiento y por tanto, en la misma política de gobiernos anteriores, cuando sus promesas eran de abrir un atisbo de esperanza.

Quieren presumir de un acuerdo de toda la sociedad civil, sin embargo no han contado con quienes de verdad conocen la realidad social y las barbaridades que hoy asolan los centros de trabajo. Contar con la representación sindical de CC.OO y UGT es tener la intención de repetir, como en un bucle, las mismas torpezas que nos han llevado a la situación dramática de precariedad laboral. Los que firman ERE y ERTE para beneficio de las grandes corporaciones, no son precisamente, los idóneos para acabar con la situación de esclavitud laboral. Y recurrir a quienes tienen diferentes causas pendientes por corrupción, tampoco es precisamente la forma más honesta de empezar a dialogar. Pese a que CC.OO. y UGT son considerados mayoritarios, hoy no tienen la legitimidad suficiente para representar ni defender los derechos de la clase trabajadora.

El nuevo Consell debería empezar por entrevistarse con aquella parte social y sindical que viene luchando de verdad por defender derechos y nunca ha vendido a la clase trabajadora. Si de verdad le preocupa la situación laboral, debería entrevistarse con quienes están sufriendo los resultados de los pactos de estos sindicatos. Sindicatos dóciles que ante el apabullamiento neoliberal han mostrado conformismo y resignación. Si a este nuevo gobierno le importa la situación laboral, que hable con quien lucha desde la base y conocerá de primera mano la realidad.

El sindicalismo es independencia y libertad y solo así se puede entender si queremos ser respetados/as y representar con dignidad a la clase trabajadora.

Como prueba de lo que manifestamos ahí están los elevados datos de paro, pobreza o siniestralidad laboral en la Comunidad Valenciana, o la triste circunstancia de que hayan tenido que ser honrados funcionarios o la propia CGT -con sus menguados recursos- quienes han descubierto los numerosos casos de corrupción que se han producido en los organismos y empresas públicas dependientes de la Generalitat, mientras los dos sindicatos con más obligación y posibilidades de denunciar estos casos, parece que miraban para otro lado.

Comité Confederal CGT-PV 21 de octubre 2015