martes, 20 de octubre de 2015

La CGT s’oposa a que la Generalitat destine altres 5,2 milions d’euros a subvencionar als sindicats UGT i CCOO i a la patronal Cierval

Comunicat de premsa

Al contrari que altres sindicats exclosos d’aquestes ajudes, la Confederació General del Treball no demana un repartiment alternatiu, sinó que proposa que eixos recursos es destinen a programes socials

Davant la notícia que està apareixent aquests dies en diversos mitjans de comunicació sobre un nou pagament per part del govern valencià a la patronal autonòmica i als dos sindicats semioficials -en aquest cas per una suma de 5´2 milions €- la Confederació General del Treball del País Valencià (CGT-PV) vol denunciar aquesta forma gens encoberta de finançar a les organitzacions sindicals i patronals que, a més de cobrar del públic, fan possibles els pactes i reformes que han acabat pràcticament amb tots els drets i garanties de la classe assalariada.

Lluny de pretendre la CGT que el repartiment d’eixes ajudes es faça de manera que també arribe a la resta de sindicats, la proposta de l’organització anarcosindicalista és que aquestes quantitats (i moltes altres més, que les diferents administracions atorguen graciosament al sindicalisme de serveis) es destinen a ajudar a les famílies que realment ho necessiten; ja siga en programes per a la dependència, refugiats, persones en atur, assistència a majors, dones maltractades, ajuda escolar, etc.

És doblement lamentable que quan estem vivint una de les èpoques més dures per als sectors socials amb menys recursos, es continue finançant organitzacions, fundacions, etc. que tenen un aportació al benestar comú més que discutible. Sobretot si tals ajudes es segueixen atorgant per governs de partits que havien promès acabar amb el balafiament dels recursos públics i posar fi a la política de retallades a la despesa social empresa pels governs anteriors.

Des de CGT opinem que l’experiència de tots aquests anys, tant amb governs socialistes com a populars, demostra que la pluja de milions que periòdicament s’han anat concedint a UGT, CCOO i patronal per la signatura d’acords amb la declarada pretensió de crear ocupació, millorar la formació dels treballadors, prevenir els accidents laborals o facilitar la transparència de les institucions, no han aconseguit cap dels seus suposats objectius.

Com a prova del que manifestem ací estan les elevades dades d’atur, pobresa o sinistralitat laboral a la Comunitat Valenciana, o la trista circumstància que hagen hagut de ser honrats funcionaris o la pròpia CGT -amb els seus minvats recursos- els que han descobert els nombrosos casos de corrupció que s’han produït en els organismes i empreses públiques depenents de la Generalitat, mentre els dos sindicats amb més obligació i possibilitats de denunciar aquests casos, sembla que miraven cap a un altre costat.

Comitè Confederal CGT-PV

19 d’octubre 2015

Castellano
Comunicado de prensa

LA CGT SE OPONE A QUE LA GENERALITAT DESTINE OTROS 5´2 MILLONES DE EUROS A SUBVENCIONAR A LOS SINDICATOS UGT Y CCOO Y A LA PATRONAL CIERVAL

Al contrario que otros sindicatos excluidos de estas ayudas, la Confederación General del Trabajo no pide un reparto alternativo, sino que propone que esos recursos se destinen a programas sociales

Ante la noticia que está apareciendo estos días en diversos medios de comunicación sobre un nuevo pago por parte del gobierno valenciano a la patronal autonómica y a los dos sindicatos semioficiales -en este caso por un monto de 5´2 millones €- la Confederació General del Treball del País Valencià (CGT-PV) quiere denunciar esta forma nada encubierta de financiar a las organizaciones sindicales y patronales que, encima de cobrar de lo público, hacen posibles los pactos y reformas que han acabado prácticamente con todos los derechos y garantías de la clase asalariada.

Lejos de pretender la CGT que el reparto de esas ayudas se haga de forma que también alcance al resto de sindicatos, la propuesta de la organización anarcosindicalista es que estas cantidades (y otras muchas más, que las distintas administraciones otorgan graciosamente al sindicalismo de servicios) se destinen a ayudar a las familias que realmente lo necesitan; ya sea en programas para la dependencia, refugiados, personas en paro, asistencia a mayores, mujeres maltratadas, ayuda escolar, etc.

Es doblemente lamentable que cuando estamos viviendo una de las épocas más duras para los sectores sociales con menos recursos, se sigan financiando organizaciones, fundaciones, etc. cuya aportación al bienestar común es más que discutible. Máxime si tales ayudas se siguen otorgando por gobiernos de partidos que habían prometido acabar con el despilfarro de los recursos públicos y poner fin a la política de recortes al gasto social emprendida por los gobiernos anteriores.

Desde CGT opinamos que la experiencia de todos estos años, tanto con gobiernos socialistas como populares, demuestra que la lluvia de millones que periódicamente se han ido concediendo a UGT, CCOO y patronal por la firma de acuerdos con la declarada pretensión de crear empleo, mejorar la formación de los trabajadores, prevenir los accidentes laborales o facilitar la transparencia de las instituciones, no han conseguido ninguno de sus supuestos objetivos.

Como prueba de lo que manifestamos ahí están los elevados datos de paro, pobreza o siniestralidad laboral en la Comunidad Valenciana, o la triste circunstancia de que hayan tenido que ser honrados funcionarios o la propia CGT -con sus menguados recursos- quienes han descubierto los numerosos casos de corrupción que se han producido en los organismos y empresas públicas dependientes de la Generalitat, mientras los dos sindicatos con más obligación y posibilidades de denunciar estos casos, parece que miraban para otro lado.

Comité Confederal CGT-PV

19 de octubre 2015