martes, 21 de junio de 2016

23-j València: Concentració del col·lectiu d’estacions de FGV contra el pla EGEO

LES PERSONES ABANS QUE LES MÀQUINES