viernes, 31 de marzo de 2017

CGT exigeix a Conselleria de Sanitat que retire l’expedient disciplinari obert contra una infermera del Clínic i que garantisca el compliment dels protocols de seguretat sanitaris

Davant la incoació d’un expedient disciplinari a una infermera embarassada que es va negar a preparar un medicament bioperillós sense les preceptives mesures de seguretat, la Secció Sindical de CGT en l’Hospital Clínic de València manifesta el seu total suport a la treballadora

La Secció Sindical de la Confederació General del Treball en l’Hospital Clínic de València trasllada el seu suport a la infermera gestant que es va negar a saltar-se els protocols establits per a garantir la preparació sense riscos per a la salut d’un fàrmac cancerígen.

Així mateix, CGT apunta al fet que l’assumpte podria constituir un delicte penal per part dels responsables de l’Hospital Clínic en atemptar contra l’article 316 del Codi Penal que arreplega com tal la infracció de les normes de prevenció de riscos laborals.

En aquest sentit, cal destacar que els centres públics estan obligats a facilitar les mesures de seguretat necessàries als treballadors. Fet que no va ocórrer a causa d’una cadena d’errors i de desistiment de responsabilitats, així com a la falta de material –no hi havia disponible la necessària campana amb la qual protegir de la toxicitat ja que el centre només compta amb una-.

A més, la Secció Sindical de CGT alerta del paradoxal escàs respecte a la vida humana que professen els responsables que aquesta situació es donara i posa l’accent que la infermera expedientada va complir amb la seua obligació i en cap moment es va negar a preparar ni a subministrar la medicació al pacient. La sanitària únicament va exigir el compliment de la normativa per a la correcta elaboració del bioperillós.

Finalment, la CGT assenyala que és profundament contradictori que Conselleria de Sanitat pose per damunt de la salut l’obediència: a ningú se li escapa que una ordre injusta i perillosa ha de ser desobeïda.

Secció Sindical CGT-Hospital Clínic València

Gabinet de Premsa CGT-PV

29 març 2017Comunicado de prensa 

CGT exige a Conselleria de Sanitat que retire el expediente disciplinario abierto contra una enfermera del Clínico y que garantice el cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitarios

Ante la incoación de un expediente disciplinario a una enfermera embarazada que se negó a preparar un medicamento biopeligroso sin las preceptives medidas de seguridad, la Sección Sindical de CGT en el Hospital Clínico de Valencia manifiesta su total apoyo a la trabajadora

La Sección Sindical de la Confederació General del Treball en el Hospital Clínico de Valencia traslada su respaldo a la enfermera gestante que se negó a saltarse los protocolos establecidos para garantizar la preparación sin riesgos para la salud de un fármaco cancerígeno.

Asimismo, CGT apunta a que el asunto podría constituir un delito penal por parte de los responsables del Hospital Clínico al atentar contra el artículo 316 del Código Penal que recoge como tal la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales.

En este sentido, cabe destacar que los centros públicos están obligados a facilitar las medidas de seguridad necesarias a los trabajadores. Algo que no ocurrió debido a una cadena de errores y de dejación de responsabilidades, así como a la falta de material –no había disponible la necesaria campana con la que proteger de la toxicidad puesto que el centro sólo cuenta con una-.

Además, la Sección Sindical de CGT alerta del paradójico escaso respeto a la vida humana que profesan los responsables de que esta situación se diera y hace hincapié en que la enfermera expedientada cumplió con su obligación y en ningún momento se negó a preparar ni a suministrar la medicación al paciente. La sanitaria únicamente exigió el cumplimiento de la normativa para la correcta elaboración del biopeligroso.

Finalmente, la CGT señala que es profundamente contradictorio que Conselleria de Sanitat ponga por encima de la salud la obediencia: a nadie se le escapa que una orden injusta y peligrosa ha de ser desobedecida.

Sección Sindical CGT-Hospital Clínico Valencia

Gabinete de Prensa CGT-PV

29 marzo 2017