jueves, 29 de marzo de 2018

Jubilats i pensionistes de CGT retornen col·lectivament les cartes de Fátima Báñez “per a visibilitzar el rebuig a les aixecades de camisa i per a defensar les pensions presents i futures”

En un ambient fortament reivindicatiu, l’Assemblea de Jubilats/des i Pensionistes de CGT València, al costat d’integrants d’altres organitzacions com Iaioflautes València i la Coordinadora per la Defensa de les Pensions Públiques, s’han reunit per a retornar via postal les cartes signades per la ministra d’Ocupació en les quals anuncia l’increment del 0,25% al col·lectiu de pensionistes. L’acte que ha constat de dues parts -la primera escenificant públicament la devolució de les missives amb un sobre gegant, i la segona fent-la efectiva per correu- s’ha desenvolupat fora i després a l’interior de l’edifici de Correos de la plaça de l’Ajuntament de València

La CGT va iniciar a principis d’any una campanya amb la finalitat de recopilar i a continuació retornar les “ridícules” missives de la ministra que han suposat, segons declaracions de l’Assemblea, “la gota que ha omplit el got de la paciència de milions de pensionistes que veuen com, any rere any, retallen un dret que és essencial per a assegurar el present i el futur de les persones”.

D’aquesta manera, la protesta organitzada en el matí de la jornada d’avui, quan encara ressonen les notes de la massiva manifestació de pensionistes valencians del dia 22, torna a posar en evidència el descontentament d’un col·lectiu bregat en la lluita que, recalca un integrant de la CGT “sap molt bé que els drets són irrenunciables i que cal defensar-los front als atacs del neoliberalisme. I no ens van a convèncer amb propostes que semblen de broma com la de rebaixar l’IRPF o pujar el 2% a les pensions de viduïtat”.

A l’interior del sobre certificat amb les cartes rebutjades que rebrà en uns dies, la ministra Fátima Báñez trobarà també un escrit de part de tota l’Assemblea anarcosindicalista. Aquest conclou amb el següent paràgraf: “No és d’estranyar que cada vegada hi haja més gent indignada amb aquestes polítiques antisocials i que aqueix malestar es convertisca en protestes en el carrer. Tinga vostè la seguretat que la militància de la CGT –activa, aturada o jubilada- va a estar present en aqueixes previsibles i desitjables mobilitzacions. I sàpia també que hi ha moltes propostes viables per a assegurar i millorar les pensions públiques. Bàsicament es tractaria de repartir millor la riquesa que durant tota la nostra vida generem la gent que treballa”.

Carta a Fátima Báñez completa

Gabinet de Premsa CGT-PV

27 març 2018Nota de Prensa + fotos

Jubilados y pensionistas de CGT devuelven colectivamente las cartas de Fátima Báñez “para visibilizar el rechazo a las tomaduras de pelo y para defender las pensiones presentes y futuras”

En un ambiente fuertemente reivindicativo, la Asamblea de Jubilados/as y Pensionistas de CGT València, junto a integrantes de otras organizaciones como Iaioflautas València y la Coordinadora por la Defensa de las Pensiones Públicas, se han reunido para devolver vía postal las cartas firmadas por la ministra de Empleo en las que anuncia el incremento del 0,25% al colectivo de pensionistas. El acto que ha constado de dos partes -la primera escenificando públicamente la devolución de las misivas con un sobre gigante, y la segunda haciéndola efectiva por correo- se ha desarrollado fuera y después en el interior del edificio de Correos de la plaza del Ayuntamiento de València

La CGT inició a principios de año una campaña con el fin de recopilar y a continuación devolver las “ridículas” misivas de la ministra que han supuesto, según declaraciones de la Asamblea, “la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de millones de pensionistas que ven cómo, año tras año, recortan un derecho que es esencial para asegurar el presente y el futuro de las personas”.

De esta manera, la protesta organizada en la mañana de la jornada de hoy, cuando aún resuenan los ecos de la masiva manifestación de pensionistas valencianos del día 22, vuelve a poner en evidencia el descontento de un colectivo bregado en la lucha que, recalca un integrante de la CGT “sabe muy bien que los derechos son irrenunciables y que hay que defenderlos frente a los ataques del neoliberalismo. Y no nos van a convencer con propuestas que parecen de broma como la de rebajar el IRPF o subir el 2% a las pensiones de viudedad”.

En el interior del sobre certificado con las cartas rechazadas que recibirá en unos días, la ministra Fátima Báñez encontrará también un escrito de parte de toda la Asamblea anarcosindicalista. Éste concluye con el siguiente párrafo: “No es de extrañar que cada vez haya más gente indignada con estas políticas antisociales y que ese malestar se convierta en protestas en la calle. Tenga usted la seguridad de que la militancia de la CGT –activa, parada o jubilada- va a estar presente en esas previsibles y deseables movilizaciones. Y sepa también que hay muchas propuestas viables para asegurar y mejorar las pensiones públicas. Básicamente se trataría de repartir mejor la riqueza que durante toda nuestra vida generamos la gente que trabaja”.

Carta a Fátima Báñez completa

Gabinete de Prensa CGT-PV

27 marzo 2018

L’Assemblea de Pensionistes de CGT organitza a València una devolució col·lectiva de les cartes de Fátima Báñez