lunes, 14 de mayo de 2018

17, 24 i 31-m València: Mobilitzacions de la plantilla del servei de senyalització de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

A causa de la situació actual de l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, derivada de la política del govern autonòmic, tant en relació a les relacions laborals com a la prestació del servei públic de transport de viatgers, ens veiem en l’obligació de, una vegada més, eixir al carrer a visibilitzar els problemes que ni la gerència de l’empresa ni la conselleria són capaces de resoldre.

Per a açò s’han convocat vagues dels treballadors, de moment, del servei de senyalització, així com concentracions davant la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertrebració del Territori, en el carrer Nou d’Octubre (Ciutat Administrativa Nou d’Octubre Torre I) de 10’30 a 12’30 hores dels dies 17, 24 i 31 de maig.

Els motius concrets del conflicte són:
– Incompliment dels acords vigents.
– Externalització de treballs del Col·lectiu de Senyalització.
– Falta de formació.
– Incompliment de la LPRL.
 
 
CGT-Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Debido a la situación actual de la empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, derivada de la política del gobierno autonómico, tanto en relación a las relaciones laborales como a la prestación del servicio público de transporte de viajeros, nos vemos en la obligación de, una vez más, salir a la calle a visibilizar los problemas que ni la gerencia de la empresa ni la conselleria son capaces de resolver.

Para ello se han convocado huelgas de los trabajadores, por el momento, del servicio de señalización, así como concentraciones ante la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertrebración del Territorio, en la calle Nou d’Octubre (Ciudad Administrativa Nou d’Octubre Torre I) de 10’30 a 12’30 horas de los días 17, 24 y 31 de mayo.

Los motivos concretos del conflicto son:
– Incumplimiento de los acuerdos vigentes.
– Externalización de trabajos del Colectivo de Señalización.
– Falta de formación.
– Incumplimiento de la LPRL.

CGT-Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana