martes, 24 de julio de 2018

El govern del PSOE no accepta reunir-se amb els afectats per l'ampliació de la V-21

Fuente: Jornada

En un comunicat, Per l'Horta es mostra decebuda «per la falta de voluntat política d’atendre els afectats per les expropiacions»

El col·lectiu Per l’Horta ha fet públic que el delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Fulgencio, ha declinat reunir-se amb els afectats per l'ampliació de la V-21 adduint problemes d'agenda i tan sols ha oferit una entrevista amb el cap del gabinet almenys d'ací a quinze dies. El col·lectiu ha optat per esperar que Fulgencio trobe lloc en la seua agenda. Per L'Horta havia presentat la petició de reunió urgent amb el delegat del govern espanyol el 17 de juliol, coincidint amb l’inici del procés d’expropiacions, i proposava anar-hi acompanyat per membres de la plataforma Alboraia, Horta i Litoral i alguns dels afectats d’aquesta població.

En un comunicat, l'entitat en defensa del territori es mostra decebuda «per la falta de voluntat política d’atendre els afectats per les expropiacions i els col·lectius per part de Juan Carlos Fulgencio, qui en canvi sí que es declarà el 10 de juliol partidari de protegir els drets de contractistes i adjudicataris». Per L'Horta recorda que «hauria de ser l’objectiu del seu govern minimitzar l’efecte de les infraestructures sobre l’horta de València». Afegeix que esperaven més empatia de les noves autoritats socialistes.

Per l'Horta reconeix en el comunicat «les gestions que duen a terme els diputats valencians Joan Baldoví i Rosana Pastor dels grups parlamentaris de Compromís i Units Podem per revisar el projecte amb el ministeri de Foment», alhora que lamenta que no s’hagi fixat cap data de reunió. Rosana Pastor ha proposat la participació dels col·lectius en aquestes reunions, que s’haurien de fer extensives al debat sobre altres infraestructures com la V-30, la V-31 i la ZAL de la Punta.

Mentrestant, ahir dilluns 23 de juliol van començar a València les actes prèvies d’ocupació, que prosseguiran el 24, 25 i 26 a Alboraia. Les actes prèvies d’ocupació són un tràmit administratiu que implica una reunió entre un representant de Foment i els propietaris dels terrenys que es volen expropiar. Els propietaris, víctimes de l’expropiació forçosa, han de fer constar totes les manifestacions i dades que puguen ser útils per a determinar el valor del que s’expropia, així com els perjudicis ocasionats per la ràpida ocupació. La majoria dels dos centenars d’afectats per aquesta expropiació han hagut de buscar assessorament d’advocats professionals per poder fer valdre el que s'expropia i deixar-ne constància.

Una reforma o paralització perfectament legals
 
Des de Per l’Horta insisteixen que, tot i que el tràmit administratiu està ja avançat, «això no pot servir d'excusa al govern de Pedro Sánchez per a continuar amb el projecte». I afegeixen: «La responsabilitat d’executar l’ampliació de la V-21 ara recau plenament en el nou govern socialista, que no pot excusar-se en l’herència rebuda: la possibilitat de paralitzar temporalment o fins i tot revocar l’adjudicació està recollida en la legislació i per tant és perfectament legal».

Així, tot i que l’obra ja ha estat licitada, el col·lectiu afirma que «la normativa legal sobre contractes del sector públic, siga l’antic Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, o la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, preveu la possibilitat de suspensió o resolució del contracte per part de l’administració. Açò suposaria pagar unes indemnitzacions taxades, que varien entre abonar al contractista «els danys i perjudicis efectivament patits per aquest (RDL 3/2011) o el 3% del preu d’adjudicació (Llei 9/2017)».

L'administració, per tant, pot suspendre o resoldre el contracte i Per l'Horta creu «que encara que açò tindria un cost, sempre sería una fracció molt reduïda dels 16 milions d’euros pressupostats». El col·lectiu afirma encara: «També volem recordar que alliberar la inversió destinada a la V-21 permetria que aquests diners es destinaren a millores en els transports públics de l’àrea metropolitana de València, tal com demanem».