viernes, 28 de septiembre de 2018

Els pensionistes de CGT valoren com a insuficient la pujada recomanada pel Pacte de Toledo i consideren necessari seguir amb les mobilitzacions per unes pensions dignes

Comunicat de premsa

Després d’aquest acord de tota la classe política, CGT crida a tota la classe treballadora a participar en la manifestació del pròxim dilluns, 1 d’octubre, a les 18.30h en la Plaça de l’Ajuntament de València

L’anunci de l’acord aconseguit ahir en la comissió del Pacte de Toledo pels partits PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, PNB i Compromís (mancant el pronunciament d’ERC) per a recomanar al Govern que revaloritze les pensions anualment segons l’IPC real suposa una lleu i insuficient millora sobre la situació creada pel PP quan va establir que l’augment, mentre la Seguretat Social estiguera en crisi, seria del 0´25% cada any.

L’Assemblea de Pensionistes de CGT considera aquesta proposta insuficient i molt allunyada de les demandes que els jubilats de tota Espanya estem reclamant amb les grans mobilitzacions de l’últim any. La immensa majoria de col·lectius de pensionistes venim exigint una pensió mínima d’1.084€, amb la qual ens acostem als països més avançats socialment de la UE i puguem viure amb un mínim de dignitat.

No obstant açò, la recomanació del Pacte de Toledo suposarà, en la pràctica, que gran part dels pensionistes es queden molt per sota d’aqueixa xifra. Una pensió de 656 euros –molt comú entre les persones de la tercera edat- podria quedar-se per a 2019 en 670 euros i l’any 2025 encara no hauria arribat als 800 euros mensuals.

Amb ser greu la negativa a establir la pensió mínima sobre uns mil euros/mes, no és aquesta l’única objecció de CGT a l’acord del Pacte de Toledo, ja que els partits que el formen no han volgut entrar a valorar les negatives conseqüències que està tenint l’anterior consens per a retardar l’edat de jubilació i augmentar els requisits exigits per a arribar a cobra el 100% de la pensió.

De seguir amb aqueixos plans l’any 2025 l’edat de jubilació s’establirà en 67 anys (avui ja està en 65 anys i mitjà) i seran necessaris 38 anys i sis mesos de cotitzacions a la Seguretat Social per a cobrar la pensió íntegra. Aquestes normes van en sentit contrari a l’evolució salvatge del mercat de treball que cada vegada imposa l’entrada més tardana dels joves en les empreses i els sotmet a contractes temporals i a nombroses etapes de la seua vida laboral sense tenir una ocupació. A aquest pas no solament els 38 anys són impossibles, sinó els 35 habituals de les generacions anteriors.

L’Assemblea de Pensionistes de CGT rebutja el Pacte de Toledo i les seues reiterades retallades a les pensions, al mateix temps que aposta per continuar la lluita per unes pensions dignes i per un avançament de l’edat de jubilació que possibilite la incorporació a la vida laboral a totes aquestes joves generacions, respecte a les quals els propis polítics asseguren són les més preparades de la nostra història.

Finalment volem fer una crida pública a la participació de tota la societat –joves i majors, actius o en atur, homes i dones, de l’empresa privada o del sector públic- a les manifestacions convocades en les principals ciutats del país per al dia 1 d’octubre, sota el clarificador lema de “Governe qui governe, les pensions es defensen”.

Assemblea de Jubilats/des i Pensionistes CGT-València

27 setembre 2018

Consultar convocatòries Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones en altres localitats

Comunicado de prensa

Los pensionistas de CGT valoran como insuficiente la subida recomendada por el Pacto de Toledo y consideran necesario seguir con las movilizaciones por unas pensiones dignas

Tras este acuerdo de toda la clase política, CGT llama a toda la clase trabajadora a participar en la manifestación del próximo lunes, 1 de octubre, a las 18.30h en la Plaza del Ayuntamiento de València

El anuncio del acuerdo alcanzado ayer en la comisión del Pacto de Toledo por los partidos PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, PNV y Compromís (a falta del pronunciamiento de ERC) para recomendar al Gobierno que revalorice las pensiones anualmente según el IPC real supone una leve e insuficiente mejora sobre la situación creada por el PP cuando estableció que el aumento, mientras la Seguridad Social estuviera en crisis, sería del 0´25% cada año.

La Asamblea de Pensionistas de CGT considera dicha propuesta insuficiente y muy alejada de las demandas que los jubilados de toda España estamos reclamando con las grandes movilizaciones del último año. La inmensa mayoría de colectivos de pensionistas venimos exigiendo una pensión mínima de 1.084€, con la que nos acerquemos a los países más avanzados socialmente de la UE y podamos vivir con un mínimo de dignidad.

Sin embargo, la recomendación del Pacto de Toledo va a suponer, en la práctica, que gran parte de los pensionistas se queden muy por debajo de esa cifra. Una pensión de 656 euros –muy común entre las personas de la tercera edad- podría quedarse para 2019 en 670 euros y en el año 2025 aún no habría llegado a los 800 euros mensuales.

Con ser grave la negativa a establecer la pensión mínima sobre unos mil euros/mes, no es ésta la única objeción de CGT al acuerdo del Pacto de Toledo, ya que los partidos que lo forman no han querido entrar a valorar las negativas consecuencias que está teniendo el anterior consenso para retrasar la edad de jubilación y aumentar los requisitos exigidos para llegar a cobra el 100% de la pensión.

De seguir con esos planes en el año 2025 la edad de jubilación se establecerá en 67 años (hoy ya está en 65 años y medio) y serán necesarios 38 años y seis meses de cotizaciones a la Seguridad Social para cobrar la pensión íntegra. Estas normas van en sentido contrario a la evolución salvaje del mercado de trabajo que cada vez impone la entrada más tardía de los jóvenes en las empresas y los somete a contratos temporales y a numerosas etapas de su vida laboral sin tener un empleo. A este paso no sólo los 38 años son imposibles, sino los 35 habituales de las generaciones anteriores.

La Asamblea de Pensionistas de CGT rechaza el Pacto de Toledo y sus reiterados recortes a las pensiones, al mismo tiempo que apuesta por continuar la lucha por unas pensiones dignas y por un adelanto de la edad de jubilación que posibilite la incorporación a la vida laboral a todas estas jóvenes generaciones, respecto a las cuales los propios políticos aseguran son las más preparadas de nuestra historia.

Finalmente queremos hacer un llamamiento público a la participación de toda la sociedad –jóvenes y mayores, activos o en paro, hombres y mujeres, de la empresa privada o del sector público- a las manifestaciones convocadas en las principales ciudades del país para el día 1 de octubre, bajo el clarificador lema de “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.

Asamblea de Jubilados/as y Pensionistas CGT-València

27 septiembre 2018

Consultar convocatorias Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones en otras localidades